Form 45-106F19 - Reliq Health Technologies - Sept 27 2023