Form 45-106F19 - Reliq Health Technologies - Sept 28 2023 (6M)